۷۴۰۰۰ تومان

دانلود کتاب مواد دیرگداز، سرامیک های دیرگداز

کتاب مواد دیرگداز، سرامیک های دیرگداز – بیش از هشتاد سال است که فرآورده ها و سرامیک های دیرگداز به دسته های مهم و مستقل رده بندی شده و در زمینه های مختلف صنعت اهمیت فراوانی پیدا کرده اند. با عنوان دیرگدازها باید مواد و فرآورده هایی در نظر گرفته شوند که با تحمل تنش های گرمایی زیاد معمولا در پوشش و یا آسترکاری تاسیسات گرمایشی صنعتی به کار می روند. بدون استفاده از دیرگدازهای ویژه در بخش های مهم فرآیندهای تولید فلزات، اقتصاد انرژی، صنایع سرامیک و شیشه سازی، صنایع شیمیایی و سایر کاربردهای صنعتی، تحقق بخشیدن به کل فرآیند صنعتی امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، در تمام روش هایی که مستلزم فرآیندهای پر دما هستند، استفاده از فرآورده های دیرگداز اجتناب ناپذیر است و پایداری سرامیک های دیرگداز اثرات بسیار مثبت این روش ها را تضمین می کند.
کتاب مواد دیرگداز، سرامیک های دیرگداز که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۵۰۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم می باشد. کابران محترم در صورت تمایل می توانند با مراجعه به گروه مهندسی متالوژی با سایر کتب، جزوات و مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی کتاب مواد دیرگداز، سرامیک های دیرگداز به شرح زیر است:

 • اطلاعات کلی و اظهار نظر درباره مواد دیرگداز
 • اهمیت اجتماعی و حیطه کاربرد مواد دیرگداز
 • ویژگی ها و بررسی روش های آزمون مواد دیرگداز
 • مشخصات و سهم حجمی تخلخل ها
 • بررسی ساختار با پرتو ایکس
 • توزیع فازها
 • ترکیب شیمیایی
 • رفتار و ویژگی ها در برابر دما
 • رفتار دیرگدازها در گرمابری
 • رفتار استحکامی
 • استحکام گرمایی و پایداری دیرگدازی در زیر بار
 • رفتار استحکامی در دمای متغییر
 • سختی و استحکام سایشی
 • رفتار رسانندگی الکتریکی
 • رفتار خوردگی و یا پایداری در برابر خوردگی
 • گروه های مختلف مواد دیرگداز
 • فراورده های دیرگداز شکل گرفته
 • محصولات دیرگداز بی شکل
 • فراورده های بتنی دیرگداز
 • نظم دهی و رده بندی بتن های دیرگداز
 • ویژگی های بتن های دیرگداز با اتصال آب
 • ویژگی های بتن های دیرگداز با اتصال شیمیایی
 • ویژگی های بتن های دیرگداز با اتصال گرمایی
 • مواد گرما اندوز در دمای بالا
 • مواد خام طبیعی متخلخل
 • استفاده از گرداله ها
 • رده بندی الیاف در دماهای بالا
 • انواع فراوده های الیافی و نصب آنها
 • و…