۴۴۰۰۰ تومان

کنترل استرس در محیط کار

کنترل استرس در محیط کار – واژه استرس ابتدا در علم فیزیک مطرح شد. به این معنا که به جسمی آنقدر فشار آورده شود تا خرد شود. کلمه استرس در ارتباط با شرایط انسان برای نخستین بار توسط روانشناسی به نام هانس سلی مطرح گردید. امروزه از مفهوم استرس برای توصیف مقدار تنشی استفاده میشود که افراد تحت تأثیر مشاغل، روابط  و مسئولیت ها در زندگی متحمل میشوند. به زبان روانشناسی، استرس حالتی از اضطراب است و زمانی تجربه میشود که حوادث و مسئولیتهای یک فرد افزون بر آن مقداری باشد که بتواند با آن کنار بیاید. اما به زبان فیزیولوژیکی استرس میزان استهلاک و فرسودگی بدن است.
افراد متخصص در زمینه طب کل نگر تعاریف روانشناسان را بدین صورت بسط داده اند: استرس عبارت است از ناتوانی در مقابله با تهدید خیالی یا حقیقی ذهن، جسم، حالات احساسی و معنوی که در نتیجه آن سلسله پاسخهای فیزیولوژیکی و انطباقی ایجاد میشود در اینجا « طرز تلقی، نگرش و دیدگاه افراد » اهمیت دارد زیرا آنچه ممکن است در نظر کسی یک تهدید باشد، برای دیگری کمترین معنا و مفهومی ندارد. به طور مثال ممکن است زمانی که دو نفر در اتومبیل با سرعت حرکت میکنند، یکی از سرعت بالا لذت برده و سرخوش است، حال آنکه نفر دوم شدیداً میترسد. در این مثال موقعیت برای هر دو نفر یکسان است ولی برداشت و ادراک هریک متفاوت است و در نتیجه نتایج کاملاً متفاوتی به بار میآورد. تعریف کل نگرانه استرس بیان میدارد که استرس پدیده پیچیدهای است که روی همه ابعاد وجودی شخص تأثیر میگذارد.
فایل پیش رو که توسط یک روانشناس بالینی و رواندرمانگر حاذق تهیه شده است در قالب PowerPoint با بیش از ۴۰ اسلاید بصورت کاملا تشریحی و مفصل به ای مقوله می پردازد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی با سایر مقالات حوزه ایمنی و بهداشت به گروه ایمنی و بهداشت مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های اصلی این فایل به شرح زیر است:

 • تعریف سلامت
 • استرس در عصر حاضر
 • تعریف استرس
 • انواع استرس و تشریح هر کدام
 • علائم فیزیولوژیک استرس در بدن
 • استرس های شغلی
 • برخی از استرس های شغلی در کارکنان سازمانهای ایران
 • مدیریت استرس
 • شیوه های مقابله با استرس
 • افراد مبتلا به استرس چگونه اند
 • نقش خانواده در تولید استرس
 • چرا مدیران باید نگران استرس کارمندان باشند؟
 • راه های مقابله با استرس
 • چگونه از قبل خود را برای مقابله با استرس آماده کنیم؟
 • راه های کاهش استرس
 • نقش تغذیه در استرس
 • نقش خواب در استرس
 • مدیریت احساست
 • بازسازی شناختی
 • و…