۷۵۰۰۰ تومان

محیط زیست اقیانوسها و دریاها

محیط زیست اقیانوسها و دریاها – اگرچه بیشتر تولیدات بیولوژیکی اقیانوس ها در آب های باز اقیانوسی اتفاق می افتد اما مناطق ساحلی نسبت به آب های باز از باروری بیشتری در واحد سطح برخوردار هستند.  سواحل به دلیل مشخصات ویژه خود اعم از وجود نور به دلیل عمق کم، وجود مواد غذایی با منشا خشکی، غلظت اکسیژن بالا به دلیل تبادلات شدید با اتمسفر و حرارت بالای آب های سطحی در مقایسه با آب های آزاد اقیانوسی  مکان های مناسبتری برای رشد انواع مختلف موجودات آبزی بالاخص ماهی ها محسوب می شوند.
تغییرات تراز آب دریاهای آزاد و اقیانوسها طی ۸۰۰ هزار سال قبل، بالا آمدگی های دوران گرم زمین (همانند زمان حاضر) و پایین رفتگی های عصر یخبندان را نشان می دهد که تراز آب پایین رفته است. تغییرات تراز آب طی ۲۴ هزار سال گذشته، که در آن با پایان عصر یخبندان به تدریج تراز آب دریا بالا آمده و حدود ۸ هزار سال قبل تقریبا به میزان بسیار کم و تدریجی به ثبت رسیده است. طی ۸ هزار سال گذشته تغییرات بسیار تدریجی سطح آب باعث افزایش تراز آب به میزان ۳ متر شده است و از حدود سال ۱۸۸۰ به بعد این افزایش تراز آب نسبت به هزاران سال گذشته سرعت بیشتری یافته که این موضوع را مرتبط با پدیده جهانی گرمایش زمین دانسته اند.
جزوه محیط زیست اقیانوسها و دریاها که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۷۰ صفحه در قالب PDF بصورت مفصل، تایپ شده و منظم به این موضوع می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات، کتب و مقالات آموزشی مرتبط می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های اصلی فایل محیط زیست اقیانوسها و دریاها به شرح زیر است:

 • بنتوزها یا موجودات کفزی
 • پلانکتون ها
 • نکتون ها
 • نستون ها
 • سستون ها
 • آبسنگ های مرجانی
 • مانگرو ها
 • علف های دریایی
 • جلبک های دریایی
 • بهره برداری مستقیم از جلبک ها
 • کشند قرمز یا شکوفایی مضر جلبکی
 • جلبک های سبز آبی
 • حقوق دریاها
 • دریای آزاد
 • کنوانسیون حقوق دریاها
 • سازمان های بین المللی مرتبط با فعالیت های دریایی
 • دوره های زمین شناسی
 • و…