۸۴۰۰۰ تومان

مکانیابی مراکز دفن پسماندهای ویژه

مکانیابی مراکز دفن پسماندهای ویژه – مکانیابی و یافتن محل مناسب برای دفع پسماندهای ویژه یکی از مهمترین مراحل مطالعاتی به موازات طراحی لندفیل یا مدفن زباله است. معیارها و پارامترهای متعددی در انتخاب محل مناسب دفن دخالت دارند که هر کدام به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و محدودیت هایی را در انتخاب ایجاد می کنند. هدف نهایی این معیارها یافتن مناسب ترین محلی است که کمترین اثرات سو زیست محیطی را به محیط طبیعی اطراف مدفن داشته باشد. از جمله اثرات سو زیست محیطی یک مدفن می تواند آلودگی منابع آب زیر زمینی و خاک منطقه دفن باشد لذا معیارها و پارامترهای در نظر گرفته شده در روشهای مختلف انتخاب محل، همه سعی در جلوگیری از آلودگی این منابع حیاتی دارند.
در گزارش پیش رو گزینه هایی که از تحلیل های GIS به منظور انتخاب مرکز دفن پسماند ویژه مشخص شده و به تفضیل مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت ۷ سایت که حائز شرایط لازم بودند و به منظور انتخاب گزینه برتر و یا اولویت بندی سایتها، از طریق روش های وزن دهی و امتیاز دهی تعیین شدند.
فایل پیش رو که توسط یکی از مراکز مجوزدار در زمینه دفن پسماندهای ویژه در کشور تهیه شده است بصورت تایپ شده و منظم با بیش از ۵۰ صفحه در قالب PDF ارائه می گردد. طرح پیش رو پس از ارائه توسط این مرکز، مورد تایید سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت و این شرکت دارای مجوز دفن و لندفیل پسماندهای ویژه می باشد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات، کتب و مقالات آموزشی مرتبط می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی فایل مکانیابی مراکز دفن پسماندهای ویژه به شرح زیر است:

 • روش ها و معیارهای انتخاب بهترین مرکز دفن پسماند ویژه
 • روش DRASTIC
 • روش MPCA
 • روش الک کردن منطقه ای و محلی
 • مطالعات منطقه ای و شرایط منطقه
 • کاربری زمین
 • فاکتورهای اقتصادی
 • مطالعات محلی
 • پارامترهای تاثیر گذار بر لندفیل
 • اهمیت آبهای زیرزمینی، تاریخی، معماری، باستان شناسی، ترافیک، مالکین و… منطقه
 • پارامترهای مورد مطالعه در اشل محلی و وزن هر کدام
 • امتیاز بندی مناطق در نظر گرفته شده
 • مقایسه امتیازات نهایی سایت های انتخاب شده
 • فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (AHP)
 • وزن دهی معیارها نسبت به هدف کلی انتخاب سایت
 • رتبه دهی نهایی سایت های منتخب برای دفع پسماندهای ویژه
 • تنیجه گیری نهایی
 • منابع و مآخذ