۸۵۰۰۰ تومان

مکان یابی محل مناسب دفن پسماند های شهری

مکان یابی محل مناسب دفن پسماندهای شهری – افزایش روز افزون جمعیت و توسعه مناطق شهری، افزایش مصرف مواد دارای پسماند تجزیه ناپذیر، تخلیه انواع مواد زائد به محیط زیست و بسیاری دیگر از مناسبات زندگی ماشینی و مدرن از جمله عوامل بحران زایی است که محیط زیست طبیعی، کیفیت بهداشت و سلامتی انسانها به ویژه شهرنشینان را در معرض خطرات و زیان های گوناگون قرار داده است. با توجه به اینکه بخش زیادی از شهرهای کشورمان، شهرهایی با ارتفاع کم هستند این روند باعث می شود در صورت عدم مدیریت صحیح پسماندها، انتقال آلودگی به راحتی از یک نقطه به نقطه دیگر صورت پذیرد. با توجه به این روند، جلوگیری از آسیب های زیست محیطی برای ساکنین شهر و محیط زیست اطراف شهر امری ضروریست که این مسئله مستلزم مکان یابی محلهای مناسب جهت دفن پسماندها و مواد زائد شهری به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی می باشد.
در تحقیق پیش رو، نخست هر یک از عوامل موثر بر مکان یابی در منطقه مورد مطالعه از قبیل شیب، کاربری اراضی، لیتولوژی، فاصله از راه، فاصله از راه آهن، فاصله از شهر، فاصله از قنات، فاصله از فرودگاه و… در محیط نرم افزار Gis رقومی و برای تحلیل فازی مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل های فازی با استفاده از نرم افزار idrisi انجام خواهد گرفت. نقشه مکان دفن پسماند در منطقه مورد مطالعه با استفاده از اپراتورهای فازی و روش تحلیل ساسله مراتبی انجام می گیرد و در نهایت جهت انجام مکان یابی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی از نرم افزار Expert choice استفاده می شود.
فایل مکان یابی محل های مناسب دفن پسماندهای شهری که توسط یکی از محققین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۱۷۰ صفحه بصورت تایپ شده و منظم در قالب PDF ارائه می گردد. این تحقیق مختص یکی از شهرهای کشورمان است که در فایل پیش رو به صورت مفصل به آن پرداخته می شود. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات، کتب و مقالات آموزشی مرتبط می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی مکان یابی محل مناسب دفن پسماند های شهری به شرح زیر است:

  • فصل اول: کلیات تحقیق
  • فصل دوم: پیشینه و سوابق پژوهشی
  • فصل سوم: روش ها و تکنیک های مطالعه
  • فصل چهارم: نتایج تحقیق
  • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری