۶۴۰۰۰ تومان

نظریه های روان درمانی

نظریه های روان درمانی – روان درمانی را می توان برحسب گرایش نظری فرد، به صورت قانع سازی میان فردی، آموزش روانی، اجتماعی، ایجاد تغییر در خویشتن بر اساس هدایت حرفه ای، تکنولوژی رفتاری، شکلی از بازپروری، کسب رابطه، شکل جدیدی از آئین شمنی، مراقبت از سلامتی، و غیره در نظر گرفت.
طی ۳۰ سال گذشته ما شاهد تورم عنان گسیخته درمان هایی بوده ایم که اسامی گوناگونی را به خود اختصاص داده اند. درسال ۱۹۵۹ هارپر (Harper) 36 نظام روان درمانی مجزا را شناسایی کرد. در سال ۱۹۷۶ پارلف (Parloff) 130 درمان را در بازار روان درمانی (جنگل روان درمانی) مشخص کرد. در سال ۱۹۷۹ مجله تایم بیش از ۲۰۰ درمان را گزارش کرد. برآوردهای جدید این تعداد را بیش از ۴۰۰ درمان گزارش کرده اند. هر نظامی ادعا می کند که اثر بخشی متفاوتی دارد و از قابلیت کاربرد منحصر به فردی برخوردار است. بانیان نظام ها، به رغم فقدان پژوهش نتیجه ای کنترل شده، از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد موفقیت خبر می دهند.
جزوه نظریه های روان درمانی که توسط یکی از متخصصین این حوزه جمع آوری شده است با بیش از ۵۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم به تشریح این موضوع می پردازد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه نظریه های روان درمانی به شرح زیر است:

 • فصل اول: تعریف و مقایسه نظریه های روان درمانی
 • فصل دوم: درمان های روانکاوی زیگموند فروید
 • فصل سوم: درمان های آدلری آلفرد آدلر
 • فصل چهارم: درمان های وجودی رولو می
 • فصل پنجم: درمان فرد مدار کارل راجرز
 • فصل ششم: گشتالت درمانی فرتیز پرلز
 • فصل هفتم: درمان های مواجه سازی و غرقه سازی توماس استمفل
 • فصل هشتم: درمان های رفتاری جوزف ولپی
 • فصل نهم: درمان های شناختی آلبرت آلیس
 • فصل دهم: درمان های سیستمی ویرجینیا ستیر
 • فصل یازدهم: درمان های حساس نسبت به جنسیت و فرهنگ
 • فصل سیزدهم: درمان های استنباط گرا
 • فصل چهاردهم: درمان های یکپارچه نگر و التقاطی آرنولد لازاروس