۴۴۰۰۰ تومان

هیدروپونیک یا پرورش گیاه خارج از خاک

هیدروپونیک پرورش گیاهان بدون خاک – هیدروپونیک یا کشت بدون خاک برای کنترل بیماریها و آفات خاکزاد بویژه در نواحی گرمسیری که چرخه زندگی این موجودات بطور پیوسته دایر بوده و آلودگی ناشی از آنها این نواحی را بیشتر تهدید می کند، روشی بسیار مطلوب است. مواجه شدن کشاورزی امروز با عوامل محدود کننده در خاک مثل میکروارگانیسم های بیماریزا و نماتدها، pH  نامناسب، بافت سنگین، زهکش ضعیف، تخریب ناشی از هوازدگی و بالا بودن هزینه جایگزین کردن خاک با یک بستر کاشت دیگر، منجر به رو آوردن به روش هیدروپونیک یا کشت بدون خاک شده است
فایل پیش رو در دو قالب PowerPoint و با بیش از ۱۰۰ اسلاید و PDF ارائه میگردد که فایل PDF بصورت رایگان ارائه شده و دارای مطالبی جذاب است که می تواند راهگشای کاربران گرامی در این مسیر جذاب و نوین باشد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی کشاورزی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های فایل هیدروپونیک پرورش گیاهان بدون خاک به شرح زیر است:

 • هیدروپونیک چیست؟
 • تاریخچه هیدروپونیک
 • کشورهای پیشرو
 • آینده هیدروپونیک
 • فواید و معایب کشت هیدروپونیک
 • محل مناسب برای احداث گلخانه
 • اقلیم و عوامل محیطی
 • علل افزایش عملکرد در کشت هیدروپونیک در مقایسه با خاک
 • فواید هیدروپونیک در مقایسه با کشت خاکی
 • طبقه بندی هیدروپونیک
 • تکنیک لایه نازک محلول غذایی(NFT)
 • تکنیک جریان عمیق(DFT)
 • تکنیک غوطه ور کردن ریشه
 • تکنیک شناوری
 • تکنیک واکنش موئینگی
 • تکنیک کیسه آویزان
 • کشت بستر جامد
 • طریقه انتخاب تکنیک
 • تغذیه گیاه
 • محلول غذایی
 • محاسبات و تنظیمات فرمول های غذایی
 • طرز ساخت محلول غذایی
 • ضدعفوی و ریکاوری محیط آبکش