تخفیف!

۱۵۰۰۰۰ تومان

پروژه طراحی شبکه آب و فاضلاب

به جرات می توان گفت پروژه پیش رو کامل ترین و حرفه ایی ترین پروژه طراحی شبکه آب و فاضلاب موجود در اینترنت است. در این پروژه که مختص به یکی از شهرهای کشورمان است با در نظر گرفته و با پرداختن به کلیه خصوصیات و ویژگی های آن منطقه در ابتدا به طراحی شبکه آب و در ادامه به طراحی شبکه فاضلاب آن شهر می پردازد و حتی در نرم افزار WaterGEMS نیز طراحی، تحلیل شبکه توزیع آب و مدلسازی های مورد نیاز را انجام می دهد. پروژه پیش رو بصورت تایپ شده و بسیار منظم با بیش از ۱۰۰ صفحه در قالب PDF ارائه می گردد.
این پروژه زیر نظر دو تن از اساتید برجسته و نامی این حوزه که مشغول تدریس در دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان هستند تهیه شده است و بنده نیز با بررسی تمامی زوایای آن به جرات می توانم بگویم که کامل ترین پروژه طراحی موجود در اینترنت می باشد. در همین راستا علاقه مندان به حوزه طراحی های آب و فاضلاب می توانند با مراجعه به گروه مهندسی آب و فاضلاب با کلیه طراحی ها، مقالات، کتب و جزوه های این رشته آشنا شوند.

سرفصل های اصلی پروژه طراحی شبکه آب و فاضلاب به شرح زیر است:

 • فصل اول: اطلاعات کلی و شناخت منطقه
 • فصل دوم: اطلاعات هواشناسی
 • فصل سوم: دوره طرح، جمعیت و تراکم منطقه
 • فصل چهارم: سرانه آب
 • فصل پنجم: جنس لوله های شبکه آب و فاضلاب و پرداختن به جزئیات آن ها
 • فصل ششم: مبانی هیدرولیک لوله ها، سیستم های تامین فشار، شبکه حوضه بندی آب
 • فصل هفتم: طراحی و تحلیل شبکه توزیع آب و مدلسازی شبکه در نرم افزار WaterGEMS
 • فصل هشتم: شبکه جمع آوری فاضلاب، مبانی و سرانه
 • فصل نهم: شبکه فاضلاب (جانمایی شبکه، محل تصفیه خانه، جنس لوله ها و حوضه بندی)
 • فصل دهم: تحلیل و طراحی شبکه فاضلاب
 • فصل یازدهم: تکمیل طرح (متره و برآورد، نقشه های اجرایی و جزئیات منهول)
 • فصل دوازدهم: فهرست جداول و نقشه ها
 • فصل سیزدهم: منابع و مراجع