۱۳۰۰۰۰ تومان

پروژه طراحی تصفیه خانه آب

طراحی تصفیه خانه آب اگر به صورت دقیق اجرا شود می تواند از بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر تصفیه خانه های آب با آن مواجه هستند پیشگیری نماید. یکی از ایرادات و مشکلات اساسی راهبری تصفیه خانه های آب عدم طراحی مناسب تصفیه خانه است که مشکلات ادامه دار و بی پایانی برای مدیریت و راهبری تصفیه خانه آب رقم میزند. عدم تخمین درست جمعیت طرح، طراحی غلط حوضچه های اختلاط سریع و ته نشینی، طراحی اشتباه فیلترهای شنی و… از جمله ایرادات طراحی تصفیه خانه های آب به حساب می آید. فایل پیش رو  بصورت تایپ شده و منظم در قالب دو فرمت Word و PDF با ۴۰ صفحه بصورت کاملا مفصل و تشریحی با محاسبات دقیق و کامل به طراحی تصفیه خانه آب با جمعیت طرح ۲۰هزار نفر می پردازد. فایل مذکور می تواند الگوی مناسبی به جهت استفاده دانشجویان، اساتید و طراحان محترم باشد.
علاقه مندان به این حوزه می توانند با مراجعه به پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب با طراحی تصفیه خانه فاضلاب و کلیه جزئیات طراحی آن آشنا شوند.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • انتخاب مراحل تصفیه آب
 • مراحل مختلف تصفیه در یک تصفیه خانه کامل
 • فاکتورهای انتخاب محل تصفیه خانه
 • محاسبه جمعیت دوره طرح
 • محاسبه دبی میانگین
 • طراحی حوضچه اختلاط سریع
 • طراحی لخته ساز
 • طراحی حوضچه ته نشینی
 • طراحی سازه های خروجی
 • محاسبه هد ناشی از اتصال کانالها
 • محاسبات کلی افت هد در واحد ته نشینی
 • فیلترهای شنی تند
 • طراحی صافی ها
 • محاسبات بک واش فیلترها
 • محاسبات مربوط به حجم خاکبرداری و خاکریزی
 • فلوچارت کلی تصفیه خانه آب
 • برش A-A از تصفیه خانه آب
 • و…