۴۵۰۰۰ تومان

پروژه طراحی تصفیه خانه آب

یکی از ایرادات و مشکلات اساسی راهبری تصفیه خانه های آب عدم طراحی مناسب تصفیه خانه است که مشکلات ادامه دار و بی پایانی برای مدیریت تصفیه خانه آب رقم میزند. عدم تخمین درست جمعیت طرح، طراحی غلط حوضچه های اختلاط سریع و ته نشینی، طراحی اشتباه فیلترهای شنی و… از جمله ایرادات طراحی تصفیه خانه های آب به حساب می آید. فایل پیش رو (پروژه طراحی تصفیه خانه آب) بصورت تایپ شده و منظم در قالب دو فرمت Word و PDF با ۴۰ صفحه بصورت کاملا مفصل و تشریحی با محاسبات دقیق و کامل به طراحی تصفیه خانه آب با جمعیت طرح ۲۰هزار نفر می پردازد. فایل مذکور می تواند الگوی مناسبی به جهت استفاده دانشجویان، اساتید و طراحان محترم باشد.

برخی از سرفصل های پروژه طراحی تصفیه خانه آب به شرح زیر است:

 • انتخاب مراحل تصفیه آب
 • مراحل مختلف تصفیه در یک تصفیه خانه کامل
 • فاکتورهای انتخاب محل تصفیه خانه
 • محاسبه جمعیت دوره طرح
 • محاسبه دبی میانگین
 • طراحی حوضچه اختلاط سریع
 • طراحی لخته ساز
 • طراحی حوضچه ته نشینی
 • طراحی سازه های خروجی
 • محاسبه هد ناشی از اتصال کانالها
 • محاسبات کلی افت هد در واحد ته نشینی
 • فیلترهای شنی تند
 • طراحی صافی ها
 • محاسبات بک واش فیلترها
 • محاسبات مربوط به حجم خاکبرداری و خاکریزی
 • فلوچارت کلی تصفیه خانه آب
 • برش A-A از تصفیه خانه آب
 • و…