تخفیف!

۱۸۰۰۰۰ تومان

پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب

متاسفانه در سال های پیش به علت طراحی های اشتباه و غیر اصولی تصفیه خانه ها نه تنها خسارتهای بسیار هنگفتی به بار آورده است بلکه تصفیه فاضلاب را نیز با مشکلات گوناگونی مواجه کرده است. طراحی های اشتباه در انتخاب فرآیند، ضعف در سیستم های هوادهی، ناتوانی در اجرای تصفیه بیولوژیکی، عدم طراحی صحیح مخازن هضم لجن و… از عمده این نقص ها و معایب می باشد.
فایل پیش رو بصورت تایپ شده و منظم، طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهری با جمعیت طرح یک میلیون و صد هزار نفر است که با پرداختن به کلیه جزئیات می تواند الگوی مناسبی برای دانشجویان (به عنوان پروژه درسی) و نمونه ایی مناسب برای طراحان محترم باشد. لازم به ذکر است رفرنس مورد استفاده برای تهیه فایل مذکور متکف و ادی بوده که از معتبر ترین رفرنس های موجود در مهندسی فاضلاب است.
علاقمندان به این حوزه می توانند با مراجعه به پروژه طراحی تصفیه خانه آب با طراحی تصفیه خانه آب نیز آشنا شوند.

برخی از سرفصل های اصلی این طراحی به شرح زیر می باشد:

 • معرفی منطقه مورد مطالعه
 • ملاحظات اساسی در طراحی
 • طراحی جمعیت
 • انتخاب فرآیند
 • طراحی آشغالگیر
 • طراحی دانه گیر
 • طراحی تانک ته نشینی اولیه
 • انتخاب نوع پمپ و تعداد پمپ
 • طراحی تانک هوادهی
 • محاسبه حجم راکتور
 • محاسبه جرم لجن مازاد
 • محاسبه میزان لجن برگشتی
 • محاسبه راندمان حذف
 • محاسبه نسبت غذا به میکروارگانیسم
 • محاسبه بار حجمی
 • محاسبه زمان ماند هیدرولیکی
 • محاسبه اکسیژن مورد نیاز
 • طراحی تانک ته نشینی ثانویه
 • طراحی هاضم بی هوازی لجن
 • محاسبه میزان بیوگاز
 • و…