تخفیف!

قیمت اصلی ۳۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۰۰۰۰ تومان است.

پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب

یکی از مهمترین اقداماتی که می توان برای یک تصفیه خانه فاضلاب انجام داد، طراحی اصولی و صحیح کلیه قسمت ها و بخش های تصفیه خانه می باشد. متاسفانه در سال های پیش به علت طراحی های اشتباه و غیر اصولی تصفیه خانه های فاضلاب، نه تنها خسارتهای بسیار هنگفتی به بار آمده است بلکه فرآیند تصفیه فاضلاب را نیز با مشکلات عدیده و گوناگونی مواجه کرده است. طراحی های اشتباه در انتخاب فرآیند، ضعف در سیستم های هوادهی، ناتوانی در اجرای تصفیه بیولوژیکی، عدم طراحی صحیح مخازن هضم لجن و… از عمده این نقص ها و معایب می باشد.
پروژه پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است بصورت تایپ شده و منظم، طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهری با جمعیت طرح یک میلیون و صد هزار نفر می باشد که با پرداختن به کلیه جزئیات می تواند الگوی مناسبی برای دانشجویان (به عنوان پروژه درسی) و نمونه ایی مناسب برای طراحان محترم باشد. لازم به ذکر است در این پروژه کلیه فرمول ها و محاسبات طراحی به طور کامل بکار رفته و رفرنس مورد استفاده برای تهیه پروژه مذکور کتاب متکف و ادی است که از معتبر ترین رفرنس های موجود در مهندسی فاضلاب می باشد.
علاقمندان به طراحی تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت پایین تر می توانند به پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب برای جمعیت ۱۱۰هزار نفر مراجعه نمایند. همچنین علاقمندان به حوزه طراحی تصفیه خانه آب می توانند با مراجعه به پروژه طراحی تصفیه خانه آب با طراحی تصفیه خانه آب نیز آشنا شوند.

برخی از سرفصل های اصلی پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب به شرح زیر می باشد:

 • معرفی منطقه مورد مطالعه
 • ملاحظات اساسی در طراحی
 • طراحی جمعیت
 • انتخاب فرآیند
 • طراحی آشغالگیر
 • طراحی دانه گیر
 • طراحی تانک ته نشینی اولیه
 • انتخاب نوع پمپ و تعداد پمپ
 • طراحی تانک هوادهی
 • محاسبه حجم راکتور
 • محاسبه جرم لجن مازاد
 • محاسبه میزان لجن برگشتی
 • محاسبه راندمان حذف
 • محاسبه نسبت غذا به میکروارگانیسم
 • محاسبه بار حجمی
 • محاسبه زمان ماند هیدرولیکی
 • محاسبه اکسیژن مورد نیاز
 • طراحی تانک ته نشینی ثانویه
 • طراحی هاضم بی هوازی لجن
 • محاسبه میزان بیوگاز
 • و…