۴۵۰۰۰ تومان

پسماندهای بیمارستانی

پسماندهای بیمارستانی – یکی از منابع تولید مواد زائد شهری بیمارستانها، درمانگاه ها، مطب پزشکان، کلینیکها، مراکز تحقیقاتی پزشکی، داروخانه ها و خانه سالمندان است که مواد زائذ تولید شده در این مکانها را مواد زائد جامد بهداشتی-درمانی می گویند. بیمارستان ها و مراکز درمانی مهمترین مراکز تولید زباله های بیمارستانی هستند به همین جهت روی زباله بیمارستانی تاکید بیشتری می شود. مدیریت مواد زائد بهداشتی درمانی شامل تولید، ذخیره و محل جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع می باشد.
فایل پیش رو با بیش از ۸۰ صفحه تایپ شده و منظم در قالب PDF بصورت کاملا مفصل به تشریح این پسماند ویژه و خطرناک می پردازد. علاقمندان به سایر حوزه های مدیریت پسماند می توانند با مراجعه به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی با مدیریت انواع پسماندها آشنا شوند.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • تعریف پسماند بیمارستانی
 • ترکیب و آنالیز پسماند بیمارستانی
 • نظریه لیبرمن
 • نظریه لیبرمن در خصوص مواد زائد عفونی
 • نظریه Liberman
 • طبقه بندی مواد زائد عفونی طبق نظریه Liberman
 • طبقه بندی مواد زائد عفونی توسط CDC
 • روش های گند زدایی
 • تصفیه مقدماتی و دفع نهایی پسماند بیمارستانی
 • فاکتورهای مهم در انتخاب محل دفن
 • روش های دفن بهداشتی
 • شرح انواع پسماندهای پزشکی ویژه
 • ضوابط و معیارهای دفن بهداشتی
 • ضوابط و معیارهای زباله سوز
 • استاندارد خروجی ها از زباله سوز
 • روش محفظه سازی
 • راهکارهای اصولی برای از بین بردن پسمانهای بیمارستانی
 • و…