۲۳۰۰۰ تومان

پسماندها و زباله های فضایی

به هر آنچه که ساخته دست انسان باشد و در فضا رها شده و کارایی نداشته باشد Space waste یا Space Junk گفته می شود که این زباله ها و پسماندها از قطر چند میلی متری شروع شده و تا چندین متر هم می رسد. یکی از مهم ترین دلایل گسترش زباله های فضای ماهواره ها، تجهیزات و اشیا به جا مانده از ماموریت های فضایست و فاجعه بار آنجاست که این قطعات با سرعت های بسیار بالا (۲۹۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ کیلومتر در ساعت) با هم برخورد کرده و به هزاران ذره تبدیل می شود که در چنین سرعت بالایی حتی ذرات با قطر یک میلی متر هم مشکل ساز می شود. فایل پیش رو با تصاویر منحصر به فرد و حقیقی بصورت ریشه ایی و مفصل این معضل را توضیح داده است.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر می باشد:

  • اهمیت موضوع پسماندهای فضایی
  • جمعیت و منابع تولید
  • اشیای به جا مانده از ماموریت های فضایی
  • تصادمهای فضایی
  • داستان آلیاژ نک
  • ذرات بسیار ریز
  • فرسایش و فرو افتادن
  • مدارهای بیضی شکل بسیار پیچیده
  • راه کارای قابل ارائه و طبیعی جهت کاهش پسماندهای فضایی
  • و…