۱۱۰۰۰۰ تومان

چگونگی محاسبه OEL و PDE و CCS در شرکت داروسازی

چگونگی محاسبه OEL و PDE و CCS در شرکت داروسازی – استفاده از فرآورده های دارویی، درمان بسیاری از بیماری ها را فراهم کرده است. با این حال، قرار گرفتن ناخواسته در معرض این فرآورده های دارویی در محل کار می تواند خطرات قابل توجهی برای سلامت کارگران ایجاد کند. جهت کنترل این خطرات ضروری است که میزان (Occupational Exposure Limit) OEL هر ماده اندازگیری و به عنوان یک روش موثر برای حفاظت کارگران و محیط زیست در برابر اثرات مضر مواد شیمیایی در نظر گرفته شود زیرا با در نظر گرفتن میزان OEL می توان طراحی اتاق تمیز، نوع ماشین آلات، دستگاه ها و پوشش پرسنل را انتخاب نمود.
مطالعات صورت گرفته چنین نشان می دهند که آلودگی با فرآورده های دارویی می تواند در کلیه بخش های یک کارخانه مانند تولید، آزمایشگاه، انبار، اتاق های نمونه برداری، توزین و… مشاهده شود. اگر تولید فرآورده های دارویی در سایت های مشترک و با ماشین آلات یکسان انجام شود برای انجام معتبر سازی نظافت و پاکسازی ماشین آلات باید میزان (Permitted Daily Exposure) PDE برای هر یک از مواد اولیه دارویی بدرستی محاسبه گردد.
جزوه چگونگی محاسبه OEL و PDE و CCS در شرکت داروسازی، توسط یکی از متخصصین و مدرسین به نام و مشهور این حوزه تهیه شده است و با بیش از ۱۲۰ اسلاید در قالب PDF، تایپ شده و منظم به صورت مفصل به این موضوع می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه داروسازی با سایر کتب، جزوات و مقالات این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه چگونگی محاسبه OEL و PDE و CCS در شرکت داروسازی به شرح زیر است:

 • چه مواد و فرآورده هایی پر خطر Hazardous اطلاق می شوند؟
 • قوانین ملی و بین المللی در خصوص مواجهه با فرآورده های پر خطر چیست؟
 • منظور از استراتژی کنترل آلودگی (Contamination Control Exposure) CCS چیست و Containment Pyramid در مواجهه با فرآورده های پر خطر چیست؟
 • (Health Based Exposure Limits) HBEL چیست؟ و کاربرد ارزیابی ریسک در محدودیت های مواجهه مبتنی بر سلامت (HBEL) کدام است؟
 • منظور از حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) چیست؟ و تفاوت آن با (OEB) چیست؟
 • نقش (OEL) و (OEB) در حفاظت کارکنان و محیط زیست چیست؟
 • آیا استفاده از LD50 برای تعیین محدودیت های مواجهه مبتنی بر سلامت برای محصولات دارویی قابل قبول است؟
 • محاسبه NOAEL به چه منظور صورت می گیرد؟ و تفاوت آن با LOAEL چیست؟
 • محاسبه (PDE) چگونه انجام می شود؟
 • آیا محاسبه (PDE) در سلامت مصرف کنندگان فرآورده های دارویی موثر است؟
 • کاربرد (PDE) در معتبر سازی روش های نظافت چیست؟