۳۲۰۰۰ تومان

دانلود کتاب سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی پاتریک فرانکوئیس

دانلود کتاب سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی – این کتابی بسیار خواندی اثر پاتریک فرانکوئیس است. پاتریک فرانکوئیس دانشیار دانشگاه تیلبرگ در هلند است که دیدگاه بی نظیری را در مورد مبحث سرمایه اجتماعی که امروزه اهمیت روزافزونی یافته است ارائه می دهد. سرمایه اجتماعی از یک سو ناشی از توسعه اقتصادی و از سوی دیگر عامل آن است که در کتاب سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی به این مبحث پرداخته می شود که چرا برخی از کشورها در شرایط بهره وری پایین و ظاهرا سرمایه اجتماعی ضعیف فرو رفته اند در حالی که دیگر کشور ها در هر دو شاخص قدرت بالایی دارند.
پاتریک فرانکوئیس در کتاب سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، بر قابلیت اعتماد به عنوان شاخص حیاتی برای سرمایه اجتماعی تاکید می کند و معتقد است که الگوی رفتاری ارائه شده در اقتصاد مرسوم، در مورد این پدیده مناسب نمی آید. کتاب پیش رو بصورت کاملا خوانا و تایپ شده در قالب PDF با بیش از ۲۶۰ صفحه به کاربران محترم ارائه میگردد.

سرفصل های اصلی کتاب سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی به شرح زیر است:

  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: فرهنگ و توسعه اقتصادی
  • فصل سوم: نهادگرایان جدید یا فرهنگ گرایان
  • فصل چهارم: بررسی ویژگی ها
  • فصل پنجم: الگویی برای قابلیت اعتماد در تولید
  • فصل ششم: پیکره شناسی موفقیت و شکست توسعه
  • فصل هفتم نتایج