۰ تومان

دانلود کتاب قوانین مقررات ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی

صاحب امتیاز کتاب مذکور اگر چه سازمان حفاظت محیط زیست می باشد اما با مطالعه دقیق این کتاب ایرادهایی به چشم خواهد خورد. به عنوان مثال در این کتاب عنوان شده است که اگر لجن فاضلاب آبگیری شود کیک باقی مانده به عنوان پسماند معمولی شناخته خواهد شد و این در حالیست که بسیاری از باکتری ها و ویروس های مولد بیماری تا هفته ها می توانند درون خاک زنده بماند. البته ناگفته نماند این کتاب بخش های با ارزشی دارد که مشخص است برای تدوین آن روزها وقت سپری شده است اما از نظر بنده حقیر بهتر بود کمی تخصصی تر برخی از بخش های آن نگراش می گردید. فایل پیش رو در قالب PDF با بیش از ۳۳۰ صفحه بصورت رایگان در خدمت کاربران محترم قرار می گیرد.