۳۳۰۰۰ تومان

گل جالیز

گیاهان انگل گلدار متجاوز از ۳۰۰ گونه گیاهی بوده و درون ۸ راسته، ۱۷ تیره و ۱۸۶ جنس قرار دارند. دو تیره گل جالیز و گل میمون مهمترین علفهای هرز انگل ریشه ای یعنی گل جالیز و استریگا را در خود جای داده اند. تیره گل جالیز دارای ۱۴ جنس می باشد که مهمترین آنها از لحاظ خسارت به گیاهان زراعی جنس گل جالیز محسوب می شود که تیره مذکور دارای حداقل ۱۵۰ گونه می باشد. گل جالیز از جمله گیاهان انگلی می باشد که بذر آن بیش از ۱۰ سال در خاک می تواند باقی بماند. بذر گل جالیز هنگامی که در کنار ریشه گیاه میزبان قرار می گیرد توسط ترشحات ریشه گیاه میزبان تحریک می شود و جوانه می زند و سپس اندام مکنده خود را در ریشه گیاه میزبان فرو می برد و از مواد غذایی آن استفاده می کند. فایل پیش رو در قالب PowerPoint با بیش از ۴۰ اسلاید بصورت کاملا تشریحی و مفصل به این معضل می پردازد.

برخی از سرفصل های این فایل به شح زیر است:

 • جایگاه علمی گل جالیز
 • معرفی کامل مهمترین گونه های گل جالیز
 • منشا و پراکنش جغرافیایی
 • میزبانها
 • بیولوژی
 • بذر
 • خواب اولیه بذر
 • جوانه زدن
 • تماس و نفوذ انگل به میزبان
 • اکولوژی
 • گیاهشناسی گل جالیز
 • چرخه زندگی
 • روش های کنترل گل جالیز
 • و…