۴۴۰۰۰ تومان

گندزدایی آب با اشعه فرابنفش

گندزدایی آب با اشعه UV – انسان از قرنها پیش اعتقاد داشت که نور خورشید می تواند از اشاعه عفونت ها جلوگیری کند. در سال ۱۸۷۷ دو محقق انگلیسی به نام های دانز و بلونت دریافتند که تکثیر میکروارگانیسم ها زمانی که تحت تابش نور آفتاب قرار می گیرند متوقف می گردد. بعد ها ثابت شد که عامل این پدیده طیف غیر قابل رویت اشعه خورشید با طول ۲۵۴ نانومتر است. با این کشف امکان طراحی و ساخت دستگاههای مولد اشعه باکتری کش میسر گردید. استفاده از اشعه ماورابنفش از سال ۱۹۱۵ در آب متداول شده است. طبق گزارش های ارسالی گندزدایی آب بیش از ۲۰۰۰ شهر در اروپا با اشعه ماورابنفش گزارش شده است. فایل پیش رو با ۲۸ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت کاملا تشریحی و مفصل به این مقوله با ارزش می پردازد.
به کاربران علامند به حوزه گندزدایی پیشنهاد می شود مقاله اختصاصی سایت با عنوان گندزدایی آب با ازن را مطالعه نموده تا با گندزداهای دیگر و تفاوت های آنها آشنا شوند.

برخی از سرفصل های فایل گندزدایی آب با اشعه UV به شرح زیر است:

 • دلایل پذیرش اشعه فرا بنفش
 • اجزای اشعه فرا بنفش
 • منابع تولید اشعه فرا بنفش
 • اندازه گیری اشعه فرا بنفش
 • مکانیسم ضدعفونی با اشعه فرا بنفش
 • مهمترین مشکل گزارش شده در گندزدایی با اشعه فرا بنفش
 • دز اشعه ماورای بنفش
 • عوامل موثر در تعیین دز اشعه ماورای بنفش
 • در مناسب جهت از بین بردن میکروارگانیسم ها، ویروس ها، قارچ ها و…
 • عوامل موثر بر بازده گندزدایی اشعه ماورای بنفش
 • مزایای کاربرد اشعه فرا بنفش
 • مزایای گندزدایی پساب با اشعه ماورای بنفش
 • معایب ضدعفونی با اشعه فرا بنفش
 • نظافت لامپ uv
 • مزایا و معایب گندزدایی آب با اشعه فرا بنفش
 • و…