۴۴۰۰۰ تومان

استفاده از دیسپرسنت برای مقابله با آلودگی نفتی

دیسپرسنت و آلودگی نفتی – دیسپرسنت ها یا مواد زایل کننده لکه های نفتی، موادی شیمیایی هستند که در صنایع نفتی، دریـایی اسـتفاده شـده و باعـث شکستن لایه نفت و مواد نفتی ریخته شده در آب به قطره های کوچک و تسریع عمل پراکنده شدن مـی گـردد. دیسپرسـنتها لکه های نفتی را به قطرات ریز تبدیل نموده تا این قطره ها درون آب پراکنده شده و در معرض فرآیندهای طبیعی مثل امواج و جریانات آبی بیشتر شکسته و تجزیه بیولوژیکی شوند. این عمل موجب کاهش غلظت لکه نفتی و پراکنده شدن آن می شود در نتیجه احتمال رسیدن لکه نفتی به ساحل و یا مناطق حساس زیستی ساحلی- دریایی به طرز قابل توجهی کاهش می یابد.
فایل پیش رو در قالب PowerPoint با ۳۰ اسلاید، با ارائه راه حل های مختلف به رفع این معضل زیست محیطی می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر مقالات مرتبط با این حوزه می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر می باشد:

 • مهم ترین منابع آلودگی دریاها
 • مقابله با آلودگی های نفتی
 • روش های مکانیکی
 • دیسپرسنت ها
 • اثرات فوری دیسپرسنت ها
 • انواع دیسپرسنت ها
 • خط مشی استفاده از دیسپرسنت ها
 • ملاحظات زیست محیطی
 • مواردی که باید از دیسپرسنت ها استفاده نمود
 • مواردی که نباید از دیسپرسنت ها استفاده نمود
 • تجهیزات بکار بردن دیسپرسنت ها
 • فلوچارت پیشنهادی کاربرد دیسپرسنتها در خلیج فارس
  و…