۶۵۰۰۰ تومان

جزوه کلاسی درس آلودگی محیط زیست تکمیلی

جزوه درس آلودگی محیط زیست تکمیلی – طبق تعریف میلر:هر تغییر ناخواسته ای در آب، هوا، خاک(و بعضا غذا) که می تواند اثر تهدید کننده بر فعالیت های انسان و سایر موجودات زنده و محیط زیست داشته باشد، آلودگی نامیده می شود. آلودگی را می توان از چندین منظر در نظر گرفت اما بطور کلی آلودگی از ۲ جهت تقسیم بندی میشود: ۱- آلودگی با منشا مشخص(point sorce pollution) مانند دوکش یک کارخانه، خروجی فاضلاب و… ۲- آلودگی با منشا غیر مشخص(non point sorce pollution) مانند آلودگی ناشی از زهاب مزارع زراعی، آلودگی صفره های آب زیر زمینی و…
فایل پیش رو که توسط یکی از استاید برجسته این حوزه تهیه شده است در قالب PDF با بیش از ۴۰ صفحه بصورت مفصل به مباحث مهم درس آلودگی محیط زیست تکمیلی می پردازد. کاربران محترم جهت دسترسی به سایر جزوات مرتبط با حوزه محیط زیست می توانند به گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های مهم این جزوه به شرح زیر است:

 • تعریف آلودگی
 • انواع آلودگی
 • آلودگی کشاورزی
 • آفت کش
 • مواد زائد خطرناک
 • عناصر کمیاب
 • رسوبات
 • گازهای گلخانه ایی
 • مراحل خطرناک بودن مواد زائد
 • دی اکسین ها
 • فلزات سنگین
 • کادمیوم، اثرات و آلودگی آن
 • سرب، اثرات و آلودگی آن
 • جیوه، اثرات و آلودگی آن
 • آرسنیک، اثرات و آلودگی آن
 • حرارت های جذب
 • کروم، اثرات و آلودگی آن
 • بنزن، اثرات و آلودگی آن
 • PCBs
 • و…