یکی از مهم ترین دغدغه های اینجانب بار علمی مطالب سایت است از این رو سخت گیری بسیار زیادی بر روی انتخاب تیم سایت خصوصا مدیر گروه ها داشته تا بتوانیم در PROSIDOC مطالبی ارائه دهیم که بار علمی کافی و مناسب داشته باشد. لازم به ذکر است، کلیه مطالب ارائه شده در سایت مورد بازبینی مدیر گروه های مربوطه قرار گرفته و کاربران می توانند با خیالی آسوده از کلیه مطالب بهره برده و به آن استناد نمایند. به نمایندگی از طرف اعضای تیم PROSIDOC برای کاربران محترم لحظات بسیار شاد و سرشار از موفقیت و سر بلندی آرزومندیم.   مدیر وبسایت، محمد مرادپور