مراحل تصفیه فاضلاب شهری به روش لجن فعال

مراحل تصفیه فاضلاب شهری به روش لجن فعال

مراحل تصفیه فاضلاب شهری مقدمه تصفیه فاضلاب مراحل تصفیه فاضلاب شهری – در هر اجتماعی بر اثر فعالیت های روزمره انسان و متعلقات زندگیش، مقادیر قابل توجهی مواد زائذ با اشکال جامد، مایع و گاز تولید و وارد محیط زیست می شود. بخش مایع این زائدات یا به عبارت دیگر فاضلاب اساسا همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده می گردد. مصرف آب در واحد های مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و… بسیاری از ناخالصی هایی را وارد آن می کند که در صورت دفع بی رویه در محیط زیست خطرات قابل ملاحظه ایی به دنبال خواهد داشت. تجزیه قسمتی از این ناخالصی ها می تواند به… Read More

Continue Reading