طرح توجیهی نیروگاه فتوولتائیک

طرح توجیهی نیروگاه فتوولتائیک(خورشیدی)

طرح توجیهی نیروگاه فتوولتائیک طرح توجیهی نیروگاه فتوولتائیک(خورشیدی) گزارشی مکتوب از ارزیابی های فنی، برآوردهای مالی و مطالعات بازار پروژه است که توسط متخصصین سایت طرح فنی نگارش می شود. هزینه های سرسام آور تولید برق در نیروگاه های حرارتی و آسیب هایی که این روش تولید برق به محیط زیست می زند، بسیاری از کشورها را بر آن داشت که از انرژی خورشید برای تولید برق استفاده کنند. نور خورشید از انرژی های تجدیدپذیر و در دسترس است و تولید برق به این روش، فاقد آلودگی های زیست محیطی است. استان های مرکزی و جنوبی ایران دارای پتانسیل بالایی برای احداث نیروگاه های خورشیدی می باشند. در این مقاله… Read More

Continue Reading