۶۵۰۰۰ تومان

آشنایی کامل با ماده گرافین

آشنایی با ماده گرافین – در این فایل PDF که بیش از ۷۰ صفحه می باشد ابتدا به معرفی ماده گرافین، شرح مختصری از تاریخچه کشف آن و دلیل پایداری این نانو ماده پرداخته شده همچنین ساختار شبکه ای، چگونگی قرار گرفتن اتم های گرافین و بیان ویژگی های آن مورد مطالعه قرار گرفته و با در نظر گرفتن ساختار این ماده و فیزیک  تئوری آن قابلیت تحرک، سرعت حرکت الکترون ها، خواص اپتیکی و الکترونیکی آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی مقالات و پایان نامه هایی که این ماده را به روشهای مختلف شبیه سازی کرده اند اشاره کرده ایم و دلایل اصلی توجه روز افزون صنعت نوین به گرافین مطرح شده است.
در پایان، مزایای گرافین و افزاره های گرافینی ، آشنایی با نرم افزار شبیه سازی، روشهای مختلف رشد و شرایط رشد آن بیان و با هم مقایسه شده است. لازم به ذکر است که فایل پیش رو مربوط به سمینار در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق می باشد.
علاقمندان به این حوزه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله های اختصاصی این سایت با عنوان های پایان نامه:تولید گرافین بر روی زیر­لایه سیلیکونی و همچنین مقاله آموزش ساخت گرافین و ساخت سلول خورشیدی مراجعه نمایند.

فصول این فایل به شرح زیر می باشد:

  • فصل اول: معرفی گرافین و مروری بر تاریخچه این نانوماده
  • فصل دوم: فیزیک و تئوری های حاکم بر گرافین
  • فصل سوم: شبیه سازی مقالات و پایان نامه های مبتنی بر گرافین
  • فصل چهارم: روش های تولید گرافین
  • فصل پنجم: کاربردهای گرافین در صنعت الکترونیک
  • نتیجه گیری و پیشنهادات
  • منابع و ماخذ