۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس آسیب شناسی روانی ۱

جزوه درس آسیب شناسی روانی ۱ – استفاده از واژه درمانجو به جای بیمار مناسب تر است چون اصطلاح بیمار، مفهوم شرکت کننده منفعل به جای فعال را به طور ضمنی در خود دارد. اما مواقعی هست که اصطلاح بیمار مناسب تر است مثلا در درمان سرپایی و حقوق بیمار، تشخیص مستلزم آن است که متخصص بالینی رویکرد منظمی برای طبقه بندی اختلالات داشته باشد. وظیفه راهنمای تشخیصی این است که بر اساس وجود یا عدم وجود مجموعه مشخصی از نشانه ها، تشخیص هایی ارائه کند. بدون راهنمای تشخیص دقیق نمی توان بهترین مسیر درمان را مشخص کرد. استفاده از واژگان مشترک در راهنمای تشخیصی در گزارش ها امکان ارتباط بین متخصصان را ایجاد می کند.
برای ارزیابی توانایی راهنمای تشخیصی از دو عامل: پایایی و اعتبار استفاده می شود. پایایی، تشخیص های متخصصان به شکل هماهنگ برای افرادی به کار می رود که مجموعه نشانه های خاصی دارند و بین آن ها توافق وجود داشته باشد اما در روش اعتبار، تشخیص ها باید بیانگر پدیده های بالینی واقعی و مشخص باشد.
جزوه پیش رو که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۷۰ صفحه در قالب PDF به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس آسیب شناسی روانی ۱ به شرح زیر است:

 • مروری بر شناخت رفتار نابهنجار
 • تشخیص و درمان
 • ارزیابی
 • دیدگاه های نظری
 • اختلالات عصبی رشد
 • نکات اختلالات اضطرابی از فصل ۶ هالجین
 • نکات فصل ۶ هالجین: اختلالات وسواسی اجباری و اختلالات مرتبط با آسیب
 • نکات فصل ۷ کتاب آسیب شناسی هالجین: اختلالات تجزیه ای و نشانه جسمانی
 • اختلالات افسردگی
 • اختلال اسکیزوفرنی
 • اختلالات عصبی شناختی (NCD)