۷۵۰۰۰ تومان

جزوه درس تکثیر و پرورش ماهی

جزوه درس تکثیر و پرورش ماهی (گرم آبی و سرد آبی) – قسمت اعظم هزینه های پرورش ماهی را تغذیه تشکیل می دهد. در پرورش نیمه متراکم ماهی به منظور افزایش محصول، تسریع رشد و استفاده بهتر از غذای طبیعی تولید شده در استخر (که غنی از پروتئین می باشد) غالبا غذاهای دستی ارزان قیمت که عمدتا متشکل از کربوهیدراتهاست، داده می شود. البته در پرورش متراکم کلیه احتیاجات غذایی ماهی از غذاهای بالانس شده که به صورت پلت در اختیار ماهی قرار می گیرد تامین می شود و البته باید به این نکته مهم توجه داشت که نوع و ترکیب غذا بر کیفیت و طعم ماهی اثر می گذارد.
جزوه پیش رو که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است با بیش از ۹۰ صفحه در قالب PDF مطابق با سر فصل های آموزشی تدریس در دانشگاه، به تشریح آن می پردازد. کاربران محترم در صورت تمایل می توانند به گروه مهندسی شیلات مراجعه کرده و با سایر جزوات و مقالات آموزشی رشته مهندسی شیلات آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه درس تکثیر و پرورش ماهی به شرح زیر است:

  • فصل اول: ویژگی های زیستی و پرورشی برخی از ماهیان گرمابی پرورشی
  • فصل دوم: تغذیه و غذای ماهی
  • فصل سوم: تولیدات بیولوژیکی استخر ها
  • فصل چهارم: نرماتیو تکثیر ماهیان گرمابی
  • فصل پنجم: کیفیت و کمیت آب در پرورش ماهی
  • فصل ششم: کود دهی استخر ها
  • فصل هفتم: حمل و نقل ماهی
  • فصل هشتم: الگوی طرح پرورش ماهی