۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس روانشناسی فیزیولوژیک

جزوه درس روانشناسی فیزیولوژیک – رشته روانشناسی را علم مطالعه رفتار و فرآیند های ذهنی تعریف می کنند. اگر فرآیند های ذهنی را نیز نوعی رفتار تلقی کنیم در این صورت به علت آنکه رفتار ابعاد مختلفی دارد، به همین جهت برای بررسی آن به رشته های مختلفی نیاز است. در تحلیل نهایی رفتار، می توانیم به صورت قراردادی بنیاد های اصلی رفتار را به دو دسته تقسیم کنیم: بنیاد های زیستی و بنیاد های محیطی.
فیزیولوژی به مطالعه کارکرد ساختار های فیزیکی موجود زنده می پردازد، به عبارت دیگر واژه فیزیولوژی به معنی علم به اعمال بدن موجودات زنده است. روانشناسی فیزیولوژیک علم توصیف و تبیین رفتار بر اساس اصطلاحات فیزیولوژیک است ولی اگر بخواهیم این تعریف را واضح تر مطرح کنیم، در نظر پینل (۲۰۰۰) روانشناسی فیزیولوژیک بخشی از زیست روانشناسی است که مکانیسم های عصبی رفتار را در جریان دستکاری مستقیم مغز، تحت آزمایش کنترل شده، مورد مطالعه قرار می دهد.
جزوه درس روانشناسی فیزیولوژیک که توسط یکی از اساتید برجسته و مجرب این حوزه تهیه شده است با بیش از ۴۰۰ اسلاید در قالب PDF بصورت کاملا تشریحی و مفصل و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس روانشناسی فیزیولوژیک به شرح زیر است:

 • فصل اول: تعریف و روش های روانشناسی فیزیولوژیک
 • فصل دوم: سلول های دستگاه عصبی مرکزی
 • فصل سوم: بینایی
 • فصل چهارم: شنوایی و تعادل
 • فصل پنجم: حس های شیمیایی
 • فصل ششم: خواب و بیداری
 • فصل هفتم: گرسنگی و تشنگی
 • فصل هشتم: رفتار جنسی
 • فصل نهم: یادگیری و حافظه
 • فصل دهم: انگیزش و هیجان
 • فصل یازدهم: داروها و اعتیاد
 • فصل دوازدهم: اساس زیستی بیماری های روانی