۶۴۰۰۰ تومان

کامل ترین جزوه درس ماهی شناسی سیستماتیک

جزوه درس ماهی شناسی سیستماتیک – ماهیان بیش از ۵۰ درصد کلیه جانوران مهره‌دار را تشکیل می‌دهند. مستندات علمی معتبر دال بر وجود حدود ۲۶ هزار گونه ماهی در ۴۸۲ خانواده و ۵۷ راسته می باشد. از این تعداد، ۸۵ گونه بدون آرواره (Agnatha)، ۸۵۰ گونه غضروفی (Chondrichthyes) و ۲۳ هزار گونه یا بیشتر استخوانی هستند و تعداد بسیاری هنوز رسما توصیف نشده اند. حدود ۱۵۰-۵۰ گونه جدید هر سال شناسایی می شود. علیرغم اینکه آب شیرین فقط حدود ۱ درصد از سطح کره زمین را تشکیل میدهد، ولی حدود ۴۱ درصد از کلیه ماهیان در آب شیرین زندگی می‌کنند و حدود ۵۸ درصد از ماهیان دریایی و حدود ۱ درصد بین آبهای دریایی و شیرین مهاجرت می‌کنند.
فایل پیش رو به عنوان کامل ترین جزوه درس ماهی شناسی سیستماتیک شناخته می شود با بیش از ۱۳۰ صفحه بهمراه تصاویر آموزشی و کاربردی در قالب های Word و PDF توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه و مطابق با سرفصل های آموزشی آن تهیه شده است. کاربران محترم در صورت تمایل می توانند به گروه مهندسی شیلات مراجعه کرده و با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی رشته مهندسی شیلات آشنا شوند.

برخی از سرفصل های مهم جزوه درس ماهی شناسی سیستماتیک به شرح زیر است:

 • رده بندی ماهیان
 • پراکنش جغرافیایی
 • تصویر کلی از تنوع و پراکنش ماهیان
 • فوق رده بی آروارگان
 • فوق رده آرواره داران
 • اصول نامگذاری گونه
 • روش ها و علوم فنون مورد استفاده تشخیص گونه
 • زیر رده سفره – کوسه ماهیان
 • زیر رده شعاع بالگان
 • دون رده نوبالگان
 • راسته سوف ماهیان
 • خانواده سرخوماهیان
 • خانواده شانک ماهیان
 • خانواده شوریده ماهیان
 • خانواده هامور ماهیان
 • خانواده بزماهیان
 • گاوماهیان
 • راسته کفال ماهی
 • راسته آزادماهیان
 • قزل آلای رنگین کمان
 • راسته شگ ماهیان
 • خانواده ساردین
 • راسته کپور ماهیان
 • راسته خانواده منقار ماهیان
 • راسته شیر ماهیان
 • خانواده تون ماهیان
 • مارماهیان
 • خانواده زبان گاو ماهیان
 • خانواده کفشک ماهیان راست رخ
 • خانواده منقار ماهیان
 • خانواده عقرب ماهیان
 • منابع
 • و…