۴۴۰۰۰ تومان

فرسودگی شغلی و راه های مقابله با آن

فرسودگی شغلی عبارت است از: حالتی از خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی که به دلیل فشار مداوم و مکرر ناشی از برخورد فشرده و دراز مدت با عوامل انسانی یا فیزیکی بوجود می آید. نشانه ها و علائم فرسودگی شغلی، معمولاً به صورت احساس درماندگی، نا امیدی، سرخوردگی، و پیدا کردن دیدگاه منفی نسبت به خود و دیگران بروز داده می شود. افراد ممکن است تصور کنند که بیش از حد کار می کنند و قادر به کنترل آن نیستند.
فایل پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت کاملا تشریحی به این معضل مهم می پردازد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح ذیل است:

 • جنبه های فشار زای شغلی که می تواند آسیب زا باشند
 • شاخص ها و نشانه های فرسود
 • مراحل و سیر فرسودگی
 • ویژگی های افراد مستعد فرسودگی
 • عوامل زمینه ساز و مرتبط
 • ابهام نقش
 • ازدیاد نقش
 • عوارض و اثرات
 • موقعیت فردی
 • رابطه فرسودگی شغلی و ویژگی های شخصیتی
 • پیشگیری از فرسودگی شغلی
 • شیوه های مقابله
 • و…