۳۴۰۰۰ تومان

فرسودگی شغلی و راه های مقابله با آن

فرسودگی شغلی عبارت است از: حالتی از خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی که به دلیل فشار مداوم و مکرر ناشی از برخورد فشرده و دراز مدت با عوامل انسانی یا فیزیکی بوجود می آید. نشانه ها و علائم فرسودگی شغلی، معمولاً به صورت احساس درماندگی، نا امیدی، سرخوردگی، و پیدا کردن دیدگاه منفی نسبت به خود و دیگران بروز داده می شود. افراد ممکن است تصور کنند که بیش از حد کار می کنند و قادر به کنترل آن نیستند . فایل پیش رو با بیش از ۳۰ اسلاید در قالب PowerPoint بصورت کاملا تشریحی به این معضل مهم می پردازد.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح ذیل است:

 • جنبه های فشار زای شغلی که می تواند آسیب زا باشند
 • شاخص ها و نشانه های فرسود
 • مراحل و سیر فرسودگی
 • ویژگی های افراد مستعد فرسودگی
 • عوامل زمینه ساز و مرتبط
 • ابهام نقش
 • ازدیاد نقش
 • عوارض و اثرات
 • موقعیت فردی
 • رابطه فرسودگی شغلی و ویژگی های شخصیتی
 • پیشگیری از فرسودگی شغلی
 • شیوه های مقابله
 • و…