۶۴۰۰۰ تومان

کابل بندی فیبر نوری

کابل بندی فیبر نوری – ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎی ﻧـﻮر ﺑـﺮای اﻧﺘﻘـﺎل داده ﻫـﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎرﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ اﯾﻨﭻ ﻗﻄﺮ دارد ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺻـﺪﻫﺎ هزار مکالمه ی صوتی را حمل کند. ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺗﺠﺎری ﻇﺮﻓﯿﺖ ۲.۵تا۱۰ گیگابایت در ثانیه را فراهم می ﺳﺎزﻧﺪ.
جزوه مذکور که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است در قالب PowerPoint با بیش از ۴۰ اسلاید بصورت کاملا تشریحی و مفصل به این موضوع می پردازد. مراجعه کنندگان محترم می توانند با مراجعه به مقاله فیبرهای نوری اثر های غیر خطی اطلاعات بیشتری در خصوص فیبر های نوری کسب نمایند و در صورتی که تمایل داشته باشند با سایر کتب، جزوات و مقالات آموزشی رشته مهندسی برق آشنا شوند می توانند به گروه مهندسی برق مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه کابل بندی فیبر نوری به شرح زیر است:

 • Strength member
 • عواملی که باید در طراحی یک کابل فیبر نوری در نظر گرفته شود
 •  فیبر نوری
 • دو ساختار معمول برای کابل فیبر نوری
 • کابل هایی به منظور تسکین تنش
 • اتصالات در فیبرهای نوری
 • راندمان کوپلاژ
 • عدم تطبیق مکانیکی
 • تلفات
 • تکنیک های جوش دادن
 • نتایج
 • و…