۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس روانشناسی اعتیاد

جزوه درس روانشناسی اعتیاد – مکانیسم اعتیاد به مواد مخدر و توهم زا با یکدیگر مغایرت دارد. مواد مخدر بیشتر از راه تسکین اعصاب محیطی همراه با تخدیر و تسکین توام با تحریک مراکز عصبی منشا اثر است. از یک طرف در نتیجه حذف فشار و تشنجات عصبی و عضلانی و با ایجاد اعتدال مجازی و موقتی عصبی، شخص را از زیر بار احساس های دردناک جسمی و روانی نجات می دهد و از طرف دیگر مراکز عصبی را تحریک و با ازدیاد فعالیت های این مراکز در مراحل مختلف، مرکز تعقل را تخدیر نموده و احساسات مفرح توام با انبساط خاطر و تخیل را در شخص تقویت می نماید.
مواد توهم زا بالعکس فاقد اثرات تخدیری و نشئه آوری است و از این لحاظ اثرشان به مراتب ضعیف تر از مواد افیونی می باشد. اثر این مواد عمدتا در مرکز تعقل بوده و از طریق ایجاد توهمات وسیع و بی کران و بی اساس، در بوجود آمدن نوعی احساسات و حالات روانی مطبوع و در عین حال کاذب منجر می گردند. از این رو مکانیسم تاثیر این دو دسته مواد با یکدیگر متفاوت است.
دو جزوه از دو استاد مختلف خدمت کاربران محترم ارائه می گردد. این دو جزوه درس روانشناسی اعتیاد که به صورت تایپ شده و منظم با بیش از ۱۷۰ صفحه در قالب PDF است کاملا مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. علاقمندان می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس روانشناسی اعتیاد به شرح زیر است:

 • آشنایی با تعاریف و مفهوم اعتیاد
 • طبقه بندی انواع مواد اعتیاد آور
 • معرفی مواد اعتیاد آور
 • سبب شناسی اعتیاد
 • شیوه های مختلف مصرف مواد و علائم تشخیص
 • آثار مصرف مواد مختلف
 • پیشگیری از بازگشت در افراد وابسته به مواد شیمیایی
 • بررسی زمینه های کاربرد اجتماع درمانی
 • شخصیت و نقش سازه های آن در سو مصرف مواد
 • اعتیاد و خانواده
 • خطرات بهداشتی مصرف مواد تزریقی
 • پیشگیری