۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس روش تحقیق در روانشناسی

جزوه درس روش تحقیق در روانشناسی – قدرت تصور و حدس ذهنی انسان به عنوان یک محقق به او این امکان را می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بیاندیشد، حدس بزند، تصور ذهنی ایجاد کند و راه حل های مختلف پیشنهاد کند. یک محقق از همین روش برای طرح یک یا چند فرضیه برای نتیجه تحقیق استفاده می کند. بنابراین می توان فرضیه تحقیق را یک حدس علمی یا پیش داوری دانست که بوسیله جمع آوری حقایقی که منجر به قبولی یا رد آن فرضیه شده، مورد آزمایش نیز قرار داد. به عبارت دیگر فرضیه راه حل پیشنهادی محقق برای حل مسئله تحقیق و یا نتیجه تحقیق است.
محقق برای تهیه فرضیه مناسب تحقیق عمدتا از منابع علمی در اختیار خود کمک خواهد گرفت. یافته های علمی قبلی که در زمینه موضوع تحقیق انجام گرفته است یکی از منابع اصلی برای تهیه فرضیه است همچنین تجربیات شخصی فرد محقق می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا نماید. گاهی اوقات فرضیه هایی مبتنی بر خیال و با مطالب غیر علمی، الهامات و پیشنهادات غیر عادی هم مطرح می شود که در برخی موارد به نتایج خوبی نیز نائل گردیده است.
جزوه درس روش تحقیق در روانشناسی که توسط یکی از اساتید تخصصی رشته روانشناسی تهیه شده است در قالب PDF با بیش از ۲۰۰ صفحه به صورت تایپ شده و منظم و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس روش تحقیق در روانشناسی به شرح زیر است:

 • انواع منابع اطلاعاتی
 • مراحل کلی روش علمی
 • فرآیند شکل پذیری نظریه
 • تقسیم بندی نظریه ها
 • ویژگی های نظریه علمی
 • ویژگی های تحقیق
 • مراحل تحقیق
 • انواع رایج متغیر
 • تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
 • ملاحظات اخلاقی در تحقیق
 • بیان مسئله
 • منابع اصلی بیان مسئله
 • نگارش بیان مسئله
 • فرضیات و تدوین آنها
 • دسته بندی فرضیات
 • ویژگی های یک فرضیه خوب
 • جامعه و نمونه آماری پژوهش
 • مزیت های نمونه گیری
 • انواع نمونه گیری به همراه مثال
 • تعیین حجم نمونه
 • انواع تحقیقات علمی
 • تحقیق زمینه یابی
 • انواع طرح های زمینه یابی
 • مراحل پژوهش زمینه یابی
 • مصاحبه
 • انواع روش مصاحبه
 • پرسشنامه چیست
 • انواع سوالات پرسشنامه
 • تحقیق آزمایشی
 • انواع طرح های آزمایشی
 • انواع شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
 • نمره های رتبه ای یا ترتیبی
 • آمار توصیفی
 • و…