۶۴۰۰۰ تومان

جزوه درس فیزیولوژی اعصاب و غدد

جزوه درس فیزیولوژی اعصاب و غدد – بدن انسان مجموعه ای از چند دستگاه است که با هماهنگی کامل کار می کنند و سلامت جسمی و روانی انسان نتیجه هماهنگی بین دستگاه های مختلف است که توسط دستگاه های ارتباطی عصبی و غدد درون ریز انجام می شود. مهم ترین دستگاه هایی که در حفظ ثبات محیط داخلی نقش دارند، دستگاه عصبی و غدد درون ریز هستند.
ساختار بافت عصبی از دو نوع سلول تشکیل شده است: ۱- سلول های تحریک پذیر و نورون ها که وظیفه دریافت و انتقال اطلاعات را بر عهده دارند که تعدادشان به حدود ۱۰۰ میلیارد در مغز انسان بالغ می رسد. ۲- سلول های غیر تحریک پذیر یا نوروگلیا که وظیفه ای غیر از انتقال پیام مانند محافظت، تغذیه و میلین سازی برای سلول عصبی دارند و شامل سلول های آپاندیم (در سیستم اعصاب مرکزی) و سلول های شوان (در سیستم اعصاب محیطی) می شود.
ویژگی های مهم سلول عصبی شامل: تحریک پذیری(به واسطه تحریک سلول های عصبی) هدایت (از طریق آکسون ها به پایانه آکسونی) و انتقال (از طریق سینتپس به سلول دیگر) می باشد. انرژی مورد نیاز برای سلول عصبی از گلوکز تامین می شود که در جهت شکل گیری پیام عصبی، هدایت و انتقال پیام عصبی به کار می رود. عامل تحریک کننده سلول عصبی می تواند مکانیکی، الکتریکی و یا شیمیایی باشد.
جزوه درس فیزیولوژی اعصاب و غدد که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است به صورت تایپ شده و منظم با بیش از ۵۰ صفحه در قالب PDF و مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه می باشد. کاربران محترم می توانند جهت آشنایی بیشتر با سایر کتب، جزوات و مقالات مرتبط با این حوزه به گروه مشاوره و روانشناسی مراجعه نمایند.

سرفصل های اصلی جزوه درس فیزیولوژی اعصاب و غدد به شرح زیر است:

  • فصل اول: فیزیولوژی چه علمی است؟
  • فصل دوم: فیزیولوژی سلول عصبی
  • فصل سوم: دستگاه عصبی انسان ها