۷۴۰۰۰ تومان

جزوه درس میکروبیولوژی مواد غذایی ۱

جزوه درس میکروبیولوژی مواد غذایی ۱ – میکروارگانیسم ها در همه جای کره زمین یافت می شوند. از چشمه های آبگرم تا سرزمین های قطبی که سرمای آنها به ۷۰ درجه زیر صفر می رسد. برخی از میکروارگانیسم ها در محیط های بسیار اسیدی مثل اسید سولفوریک و برخی در محیط های قلیایی با PH=12 که برای بیشتر موجودات این شرایط کشنده است به زندگی خود ادامه می دهند.
تعداد میکروارگانیسم ها در مواد غذایی قابل ملاحظه است. به عنوان مثال در یک گرم گوشت چرخ کرده تعداد میکروبها ممکن است به ده میلیون و حتی بیشتر باشد. در ماست این تعداد ممکن است تا ده میلیارد عدد در هر میلی لیتر افزایش یابد. شیر تحویلی کارخانجات لبنی گاهی دارای ۱۵ میلیون میکروب در میلی لیتر و حتی بیشتر بوده که مورد پذیرش قرار می گیرد.
البته مواد غذایی مختلف از نظر آلودگی به میکروارگانیسم ها بسیار متفاوت هستند. به عنوان مثال گردو، پسته و… که دارای پوسته محافظ می باشند از نظر آلودگی در معرغ خطر کمتری قرار دارند در حالی که شیر که در تماس با عوامل مختلف آلاینده قرار داشته و از طرفی محیط بسیار مناسب برای رشد میکروبهای مختلف است، آلودگی بیشتری دارد.
جزوه درس میکروبیولوژی مواد غذایی که توسط یکی از اساتید برجسته این حوزه تهیه شده است در قالب PDF با بیش از ۵۰ صفحه به صورت تایپ شده و منظم مطابق با سرفصل های آموزشی تدریس در دانشگاه به این درس می پردازد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه تغذیه و صنایع غذایی با سایر مقالات، جزوات و کتب این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی جزوه درس میکروبیولوژی مواد غذایی ۱ به شرح زیر است:

 • مقدمه میکروبیولوژی مواد غذایی
 • آشنایی با میکروب های مهم در مواد غذایی
 • مواد مغذی
 • رطوبت مورد نیاز
 • قدرت اکسیداسیون و احیا
 • سلسله های اصلی میکروارگانیسم ها
 • کپک ها
 • اسپورهای جنسی و غیر جنسی
 • خصوصیات فیزیولوژیک کپکها
 • کپک های مهم در مواد غذایی
 • مخمر ها
 • مخمر های مهم در مواد غذایی
 • گروه های مخمری
 • باکتری ها
 • خانواده سودوموناسه
 • خانواده ویبریوناسه
 • خانواده انتروباکتریاسه
 • خانواده میکروکوکاسه
 • خانواده لاکتوباکتریاسه
 • خانواده پروپیونی باکتریاسه
 • خانواده بروی باکتریاسه
 • خانواده بروسلاسه
 • خانواده باسیلاسه
 • سایر جنس های باکتریایی