۳۴۰۰۰ تومان

روشهای نگهداری مواد غذایی

یکی از دغدغه های اصلی خریداران مواد غذایی، تازه بودن آن ماده غذاییست اما اینکه مواد غذایی خریداری شده چگونه نگهداری شود تا خواص آن ماده غذایی از بین نرود و یا کمتر از بین رود از مهم ترین ارکان تغذیه می باشد. در نگهداری یک ماده غذایی باید هم خواص آن ماده حفظ شود و هم باید مراقب آلوده شدن آن ماده غذایی به انواع میکروب ها و پاتوژن ها بود. فایل پیش رو در قالب PowerPoint با حدود ۴۰ اسلاید به روش های نگهداری مواد غذایی می پردازد.

برخی از سرفصل های این فایل به شرح زیر است:

 • انواع روش های حرارتی
 • استفاده از سرما
 • سیستم های ایجاد کننده سرما در صنعت
 • روش های انجماد در صنعت
 • رفع صحیح و اصولی انجماد از مواد غذایی
 • خشک کردن
 • روش های خشک کردن
 • مزایای خشک کردن
 • تغلیظ
 • روش های تغلیظ در صنایع
 • تخمیر
 • استفاده از تخمیر برای نگهداری مواد غذایی
 • مزایای تخمیر
 • عمل آوری و شور کردن
 • روش عمل آوری در صنعت
 • سلامت گوشت های عمل آوری شده
 • دود دادن و معایب
 • شور کردن سبزی ها و میوه ها
 • انواع نگهدارنده های شیمیایی و خاصیت آنها
 • و…