۶۴۰۰۰ تومان

کتاب اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی

کتاب اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی – مواد غذایی در هنگام نگهداری ممکن است به اشکال مختلفی دستخوش تغییر و فساد شوند. این فساد می تواند بر طعم، رنگ، بافت، کیفیت بهداشتی و ارزش تغذیه ای ماده غذایی اثر بگذارد. باید توجه شود که در مواد غذایی ترکیبات و اجزا حساس و بسیار آماده برای انجام واکنش های زیان آور وجود دارند که به سادگی ممکن است تحت اثر عوامل محیطی نظیر حرارت، اکسیژن، نور، میکروارگانیسم ها و رطوبت گرفتار تغییرات نامناسب و واکنش های نخریبی شوند.
تنوع و تعداد این عوامل زیان بار و همچنین وجود ویژگی های متفاوت در میان اقلام مواد غذایی یاعث گردیده است که روش ها یا تکنیک های مختلفی برای مقابله با آنها ابداع و توسعه یابند و امروزه در امر نگهداری مواد غذایی در حد گسترده ای مورد استفاده قرار گیرند. البته برخی از روش های مقابله با فساد ماده غذایی دارای قدمت تاریخی زیادی هستند اما تبیین علمی یا تکنیکی آنها عمدتا از اواسط قرن نوزدهم و نیمه قرن بیستم صورت گرفته است.
یکی از مشکلات مشخص در امر جلوگیری از فساد مواد غذایی این است که در بسیاری از موارد، چند عامل یا شرایط زیان بار به طور همزمان بر روی ماده غذایی اثر می کنند و مجموعا شرایط شدیدا مناسبی را برای فساد آنها فراهم می نمایند. در این میان برخی از روش های نگهداری می توانند در مجموع یا حداقل در مواردی نقش حفاظتی بهتری از خود ظاهر سازند. کنسرو کردن ماده غذایی در قوطی می تواند یک چنین نقشی را ایفا کند.
کتاب پیش رو که توسط یکی از متخصصین این حوزه تهیه شده است به صورت تایپ شده و با کیفیت در قالب PDF با بیش از ۷۰ صفحه ارائه می گردد. کاربران محترم می توانند با مراجعه به گروه تغذیه و صنایع غذایی با سایر مقالات، جزوات و کتب این حوزه آشنا شوند.

سرفصل های اصلی کتاب اصول تکنولوژی نگهداری مواد غذایی به شرح زیر است:

  • فصل اول: عوامل موثر در فساد مواد غذایی
  • فصل دوم: نگهداری مواد غذایی تازه
  • فصل سوم: آنزیم زدائی