طرح توجیهی نیروگاه فتوولتائیک

طرح توجیهی نیروگاه فتوولتائیک(خورشیدی)

طرح توجیهی نیروگاه فتوولتائیک طرح توجیهی نیروگاه فتوولتائیک(خورشیدی) گزارشی مکتوب از ارزیابی های فنی، برآوردهای مالی و مطالعات بازار پروژه است که توسط متخصصین سایت طرح فنی نگارش می شود. هزینه های سرسام آور تولید برق در نیروگاه های حرارتی و آسیب هایی که این روش تولید برق به محیط زیست می زند، بسیاری از کشورها را بر آن داشت که از انرژی خورشید برای تولید برق استفاده کنند. نور خورشید از انرژی های تجدیدپذیر و در دسترس است و تولید برق به این روش، فاقد آلودگی های زیست محیطی است. استان های مرکزی و جنوبی ایران دارای پتانسیل بالایی برای احداث نیروگاه های خورشیدی می باشند. در این مقاله… Read More

Continue Reading
طرح توجيهي نيروگاه خورشيدي

طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی

طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی نخستین مرحله اقدام به ساخت یک نیروگاه برق خورشیدی تهیه طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی است، در واقع به دلیل آنکه عمده نیروگاه های خورشیدی بوسیله استقراض و وام از بانکهای داخلی و خارجی ساخته و احداث می گردند می توان پایه گذار احداث یک نیروگاه خورشیدی را طرح توجیه مالی آن دانست که هر چقدر این طرح توجیه مالی قوی تر باشد و مباحث مالی، حسابداری و فنی آن با دقت و موشکافانه تهیه شده باشد موفقیت اخذ وام آن بیشتر خواهد بود. انواع نیروگاه های خورشیدی از لحاظ وسعت نیروگاه های خورشیدی از بعد وسعت عموما به دو دسته مقیاس کوچک و ظرفیت بالا تقسیم… Read More

Continue Reading