طرح توجيهي نيروگاه خورشيدي

طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی

طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی نخستین مرحله اقدام به ساخت یک نیروگاه برق خورشیدی تهیه طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی است، در واقع به دلیل آنکه عمده نیروگاه های خورشیدی بوسیله استقراض و وام از بانکهای داخلی و خارجی ساخته و احداث می گردند می توان پایه گذار احداث یک نیروگاه خورشیدی را طرح توجیه مالی آن دانست که هر چقدر این طرح توجیه مالی قوی تر باشد و مباحث مالی، حسابداری و فنی آن با دقت و موشکافانه تهیه شده باشد موفقیت اخذ وام آن بیشتر خواهد بود. انواع نیروگاه های خورشیدی از لحاظ وسعت نیروگاه های خورشیدی از بعد وسعت عموما به دو دسته مقیاس کوچک و ظرفیت بالا تقسیم… Read More

Continue Reading