انواع نیروگاه خورشیدی

انواع نیروگاه خورشیدی

انواع نیروگاه خورشیدی عملکرد و کارکرد انواع نیروگاه های خورشیدی بر دو اصل انرژی فوتون های خورشیدی و حرارت نور خورشید استوار است. نیروگاه هایی که از انرژی فوتون های خورشیدی برای تولید انرژی الکتریسیته استفاده میکنند را نیروگاه های فتوولتائیک و نیروگاه هایی که از انرژی حرارتی نور خورشید در جهت تولید الکتریسیته استفاده می کنند را نیروگاه های حرارتی می گویند که در این بین نیروگاه های فتوولتائیک صرفه اقتصادی بهتری داشته و در کشور ما رایج تر است. جهت آشنایی و تهیه طرح های توجیهی نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک می توانید به صفحه طرح های توجیهی متنوع و دقیق نیروگاه های خورشیدی مراجعه نمایید. نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک… Read More

Continue Reading